Εμφάνιση #
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Δελτίο Τύπου Συναντήσεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 08 Οκτωβρίου 2019 66
Προς συζήτηση και έγκριση ο κώδικας δεοντολογίας 07 Οκτωβρίου 2019 204
Οδηγίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των μελών του Π.Σ.Φ για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ (GDPR – EE 679/2016/) 26 Σεπτεμβρίου 2019 43
Κάλεσμα φυσικοθεραπευτών ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 11 Σεπτεμβρίου 2019 183
Εργαλειοθήκη για την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας 2019 11 Σεπτεμβρίου 2019 68
ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε. 28 – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 Σεπτεμβρίου 2019 84
Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία οργάνωσης και διεκπεραίωσης του συνεδρίου 19 Ιουλίου 2019 178
Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις και τις αποφάσεις του συντονιστικού 13 Ιουνίου 2019 305
Θέματα για την Γενική Συνέλευση στις 19-06-2019 13 Ιουνίου 2019 370
Ενημέρωση απόφασης ΚΔΣ για κινητοποιήσεις 09 Ιουνίου 2019 318