Εκτύπωση

Προγράμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Νοέμβρη 2018

on 02 Ιουνίου 2018.

κοινοποιήστε

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη σας για την προκήρυξη ενός Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης, το οποίο θα επιβλέψει και πιστοποιήσει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ-ΑΤΕΙΘ και θα υλοποιηθεί από το Εργαστήριο Εμβιομηχανικής & Εργονομίας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, μαζί με το Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), με θέμα "Εργονομία - Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας - Ergonomics & OHS", με έναρξη τον Νοέμβρη 2018.

 

Σας παραθέτω τους συνδέσμους μέσω των οποίων τα μέλη σας μπορούν να δουν την προκήρυξη καθώς και πληροφορίες που αφορούν  το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ-ΑΤΕΙΘ.

 

Προκήρυξη:

 

https://owncloud.teithe.gr/index.php/s/fNvEas0pil6FHtB#pdfviewer

 

Σύνδεσμος Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ-ΑΤΕΙΘ:

 

http://idve.teithe.gr  ,  FBook: https://www.facebook.com/ILLEATEITH/


 

Σας ευχαριστώ για τις ενέργειές σας

 

Δρ Παναγιώτης Τσακλής

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - Διευθυντής Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ-ΑΤΕΙΘ

--

Panagiotis V. Tsaklis 
PT, ATC, B.PhEd, PhD

Professor


Lab Biomechanics & Ergonomics
Department of Physiotherapy

 Alexander TEI - Thessaloniki, Greece

-Assoc/Anknuten Dept MMK, Karolinska Institute

-Director:

  Center of Education and Lifelong Learning (CELL) ATEITH
 http://idve.teithe.gr

-Council Member of the

Hellenic Quality Assurance & Accreditation Agency (HQA)
http://www.hqa.gr 

-Fed Coach (Throwing Events), Hellenic Athletics Federation
 

 

Tel : +30 2310 013168
Fax: +30 2310 357657
Mob: +30 6972 074378

(Post: Dept Physiotherapy
ATEI - Sindos Thessaloniki - 57400)
URL: www.phys.teithe.gr

Personal: http://tsaklis.com

Skype: tsaklis4