Εκτύπωση

Ενημέρωση απόφασης ΚΔΣ για κινητοποιήσεις

on 09 Ιουνίου 2019.

κοινοποιήστε

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε για ότι συζητήθηκε και αποφασίσθηκε το Σάββατο 8.9.2019 στη συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβούλιου του ΠΣΦ με θέμα την συμμετοχή του συλλόγου στο Μέτωπο  ΠΦΥ.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε  ότι υπήρξαν περίπου 15 αποφάσεις (από τα συνολικά 27 ΠΤ)  συνελεύσεων  ΠΤ όσον αφορά τη συμμετοχή και τη μορφή των κινητοποιήσεων χωρίς όμως να τις έχουμε λάβει για να μελετήσουμε τις ιδιαιτερότητες ανά ΓΣ ΠΤ. Προς την κατεύθυνση  τις συμμετοχής του Συλλόγου στην αναστολή εκτέλεσης παραπεμπτικών του ΕΟΠΥΥ με τις όποιες διαφορές τους κάποιες περιλάμβαναν από κλείσιμο των φυσικοθεραπευτηρίων μέχρι δίμηνη αναστολή  με πειθαρχικές κυρώσεις.

Αντιπαραθέσαμε την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΠΤ μας και την θέσαμε σαν πρόταση προς ψηφοφορία. Η πρόταση υποστηρίχθηκε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του ΠΤ Θεσσαλονίκης, Κιλκίς & Χαλκιδικής.

Τέθηκαν 2 προτάσεις προς ψηφοφορία. Αυτή που εστάλη από το Προεδρείο του ΚΔΣ και αυτή του ΠΤ μας. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν:

8  υπέρ της πρότασης του ΚΔΣ

4 υπέρ  της πρότασης του ΠΤ Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής

1 λευκό

Υπέρ της πρότασης του ΠΤ μας ψήφισαν τα 2 από τα 3 μέλη του ΠΤ Θεσσαλονίκης, Κιλκίς & Χαλκιδικής που ταυτόχρονα είναι και μέλη του ΚΔΣ του ΠΣΦ, οι συνάδελφοι Καλλίστρατος Η και Αυτοσμίδης Δ και επίσης οι συνάδελφοι μέλη του ΚΔΣ Καραβίδας Α και Σιδέρης.

Με βάση τα παραπάνω η υπερψηφισθείσα πρόταση βρίσκετε στο παρακάτω αρχείο.

                                                            Για την ΔΕ του ΠΤ

                  Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας 

 

           Καλλίστρατος Ηλίας                                                               Αυτοσμίδης Δημήτρης

 

pdf απόφαση 279-2019 προς Π.Τ αναστολη εκτέλεσης