Εκτύπωση

Coronavirus Πληροφόρηση και Προτάσεις 15.3.2020

on 16 Μαρτίου 2020.

κοινοποιήστε

ΓΕΝΙΚΑ

Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα

Οι επαγγελματίες υγείας που συμμετέχουν στην αξιολόγηση και τη διαχείριση πιθανών περιπτώσεων

COVID-19 ενθαρρύνονται να συμβουλευθούν τους Πίνακες 1 και 2 στην ημερήσια έκθεση για την

υπάρχουσα κατάσταση του ΠΟΥ WHO Situation Report προκειμένου να ενημερωθούν και να εξάγουν

τις αποφάσεις τους.

pdf περισότερα...