Εκτύπωση

Συγκεκριμενοποίησει των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 για το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή

on 23 Μαρτίου 2020.

κοινοποιήστε

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

με την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται, η Δ.Ε. του ΠΤ ανέθεσε στο λογιστικό γραφείο που συνεργάζεται να συγκεκριμενοποιήσει τα μέτρα για το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή είτε ως ελευθερο-επαγγελματία είτε ως ιδιωτικού υπαλλήλου. Ακολουθεί μια επιγραμματική εισήγηση με τα νομοθετημένα μέτρα και αναμένουμε τις διευκρινιστικές από τα σχετικά υπουργεία.

 

pdf περισσότερα...