Επιτροπές

 

Οργανωτική Επιτροπή

Επιστημονική Επιτροπή

Συντονιστής: Κορακάκης Δημήτριος

Συντονιστής: Καλλίστρατος Ηλίας

Μέλη:  Αυτοσμίδης Δημήτριος

Μέλη:  Κούτρας Γιώργος

              Καμπά Βάσω

             Ρογδάκης Γιώργος

              Σταμούλης Δημήτρης

             Ντάγκας Δημοσθένης

              Φυτιλή Δήμητρα

             Τσακλής Παναγιώτης

 

             Χριστάρα Αλεξάνδρα                         

Εκτύπωση