Χαιρετισμός Συντονιστή Επιστημονικής Επιτροπής

Αγαπητοί συνάδελφοι, φοιτητές και σύνεδροι

Στη Διήμερη επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Θεραπευτική Άσκηση», που θα φιλοξενηθεί στο Grand Hotel στη Θεσσαλονίκη στις 4 & 5 Μαϊου 2019, η Επιστημονική Επιτροπή ανέπτυξε ένα καινοτόμο διήμερο επιστημονικό πρόγραμμα εφαρμοσμένης Θεραπευτικής Άσκησης, υψηλού εκπαιδευτικού και πρακτικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, μέσα από μια σειρά εφαρμοστέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, οι προσκεκλημένοι ομιλητές - αποκλειστικά Φυσικοθεραπευτές – θα πρέπει να σας δώσουν τέτοια στοιχεία και εργαλεία, ώστε την επόμενη του συνεδρίου να είστε ικανοί να τα εφαρμόσετε με επιτυχία στους ασθενείς σας.

Πιστεύω ακράδαντα γνωρίζοντας την δομή και την θεματολογία του συνεδρίου καθώς και το κύρος των ομιλητών, ότι αυτό το διήμερο θα σας προβληματίσει, θα βοηθήσει στη δόμηση των θεραπευτικών σας σχημάτων και μέσω εργαλείων αξιολόγησης και τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων παρέμβασης θα δείτε τη θεραπευτική άσκηση με άλλη οπτική.

      

Με εκτίμηση

Dr. Ηλίας Καλλίστρατος

Καθηγητής

Συντονιστής Επιστημονικής Επιτροπής

Εκτύπωση