Κάλεσμα

afisa gia 17 02 19 Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους εργαζομένων. Οι μυοσκελετικές παθήσεις αποτελούν την μεγαλύτερη πηγή επαγγελματικής εξουθένωσης και ανικανότητας των εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα σε όλο τον Κόσμο. Η συχνότητα εμφάνισης μυοσκελετικών παθήσεων και ιδιαίτερα της οσφυαλγίας είναι πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.

Για τον κλάδο των Κλινικών Φυσικοθεραπευτών, η κυριότερη αιτία των προβλημάτων αυτών είναι η χειρονακτική μετακίνηση των ασθενών, είτε κατά την προσπάθεια ανύψωσης τους, κατά την μεταφορά, κατά την αλλαγή θέσης πάνω στο κρεβάτι, καθώς και κατά τη διάρκεια της κινησιοθεραπείας των ασθενών.

Σημαντικό, επίσης, ρόλο για την καταπόνηση των Φυσικοθεραπευτών αποτελούν οι λεγόμενοι περιβαλλοντικοί εργονομικοί κίνδυνοι. Στο κλινικό περιβάλλον κίνδυνοι όπως,  οι περιορισμένοι χώροι από ιατρικά μηχανήματα γύρω από τους ασθενείς, η απουσία ηλεκτρονικών κρεβατιών για τη ρύθμιση του ύψους, καρέκλες και κομοδίνα και η έλλειψη βοηθητικών μέσων, επιβαρύνουν τον θεραπευτή και ταυτόχρονα μειώνουν την αποτελεσματικότητα των πράξεων του.

Επίσης, υφίστανται οργανωτικοί παράγοντες κινδύνου, με βασικότερους τον ρυθμό και την ένταση της εργασίας, το κυλιόμενο ωράριο, τα ανεπαρκή διαλείμματα, την αίσθηση ανικανοποίητου από την εργασία και τις  σχέσεις με τους συναδέλφους και τους προϊστάμενους, στοιχεία που εμπίπτουν στους λεγόμενους Ψυχοκοινωνικούς Παράγοντες.

Για τους Φυσικοθεραπευτές που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, πέραν των κινδύνων της διαχείρισης του ασθενή κατά τη θεραπεία, θα πρέπει να επισημανθούν οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύπτουν από τη κακή διαρρύθμιση του χώρου, την επιλογή των βοηθητικών μέσων (κρεβάτια, καρέκλες εργασίας, πάγκοι κλπ), καθώς και των ίδιων των μηχανημάτων θεραπείας με φυσικά μέσα, από τη χρήση των οποίων μπορεί ο Φυσικοθεραπευτής να καταπονείται ο ίδιος, μηχανικά ή και βιολογικά (ακτινοβολίες, χημικοί παράγοντες κλπ).

Για όλα αυτά και πολλά άλλα, θα συζητήσουμε και θα προτείνουμε χρηστικές λύσεις, συμβουλές και εκπαίδευση, μέσα από το πρίσμα της Εργονομίας, του Εργονομικού σχεδιασμού και της Ασφάλειας Εργασίας, στην προσεχή Ημερίδα που διοργανώνει το Π.Τ. Θεσσαλονίκης- Κιλκίς- Χαλκιδικής του ΠΣΦ, στις 17 Φεβρουαρίου
ergo Health care


Επιστημονικά υπεύθυνος
Δρ Τσακλής Β. Παναγιώτης
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εργαστήριο εμβιομηχανικής & εργονομίας
Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙΘ