Προεγγραφή Φοιτητών

Δωρεάν για Φοιτητές των τμημάτων Φυσικοθεραπείας με την προϋπόθεση να έχουν κάνει προεγγραφή ως τις 15 Φεβρουαρίου 2019 μέσο της σχετικής φόρμας