Επιτροπές

 Επιστημονικά Υπεύθυνος: Τσακλής Παναγιώτης
 Οργανωτική Επιτροπή:  Η Δ.Ε. του Π.Τ Θεσ/νίκης, Κιλκίς & Χαλκιδικής
  Πρόεδρος:Καλλίστρατος Ηλίας
  Αντιπρόεδρος: Χριστάρα 
 
Αλεξάνδρα
  Γενικός Γραμματέας:  Αυτοσμίδης Δημήτρης
  Ταμίας: Φυτιλή Δήμητρα
  Καμπά- Κούτρα Βασιλική
  Κορακάκης Δημήτρης
  Κούτρας Γιώργος
  Κυριακίδου Μαρία
  Ντάγκας Δημοσθένης
  Σταμούλης Δημήτρης
  Τσακλής Παναγιώτης