Προεγγραφή Μελών

Δωρεάν για τα Μέλη του Π.Τ. Θεσσαλονίκης, Κιλκίς & Χαλκιδικής, τα οποία είναι τακτοποιημένα οικονομικά για το 2018 με την προϋπόθεση να έχουν κάνει προεγγραφή ως τις 15 Φεβρουαρίου 2019 μέσο της σχετικής φόρμας